VPS - Virtuális szerver csomagok

VPS hobby VPS Business VPS Extra
1 GB RAM
10 GB SSD
1 CPU mag CPU
100 mbit Hálózat
1 db IP cím
2 GB RAM
25 GB SSD
4 CPU mag CPU
200 mbit Hálózat
1 db IP cím
4 GB RAM
50 GB SSD
6 CPU mag CPU
500 mbit Hálózat
1 db IP cím
2 900 Ft
+ ÁFA /hó -tól
5 900 Ft
+ ÁFA /hó -tól
9 900 Ft
+ ÁFA /hó -tól

A csomag tartalma:

 • 1 GB RAM
 • 10 GB SSD
 • 1 CPU mag CPU
 • 100 mbit Hálózat
 • 1 db IP cím

A csomag tartalma:

 • 2 GB RAM
 • 25 GB SSD
 • 4 CPU mag CPU
 • 200 mbit Hálózat
 • 1 db IP cím

A csomag tartalma:

 • 4 GB RAM
 • 50 GB SSD
 • 6 CPU mag CPU
 • 500 mbit Hálózat
 • 1 db IP cím