Műszaki
segítségnyújtás

Adatvédelmi Tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató

 

A tájékoztató érvényes 2018-05-25-től visszavonásig.

 

Az adatvédelmi tájékoztatáshoz közvetlenül kapcsolódó jogszabályok:

 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (GDPR)

 • 2003. évi C. törvény (hírközlési törvény)

Adatkezelő adatai:

Név: Profitárhely KFT.
Elérhetőségei:

Cím: 6000 Kecskemét, Szolnoki út 23.
E-mail: ugyfelszolgalat@profitarhely.hu
Telefon: +36 20 254 0866
Weboldal: https://profitarhely.hu
További elérhetőségi adatok: https://profitarhely.hu/kapcsolat
Képviselője: Nádasdi János ügyvezető

 

A Szolgáltató által végzett adatkezelések:

1. A https://profitarhely.hu weboldal meglátogatása során automatikusan keletkező adatok kezelése

 • Az adatkezelés célja: A weboldal megfelelő működése, a érdeklődő látogatók kiszolgálása, a weboldalon elérhető ügyfélszolgálati chat működtetése, valamint a weboldal látogatottsági statisztikájának elkészítése
 • Az érintett személyes adatok: automatikusan naplózott adatok (a látogató IP címe, a látogatás időpontja, a meglátogatott oldalak címe, a látogató böngészőjének típusa), cookie-k
 • Az adatkezelés jogalapja: a szolgáltató jogos érdeke (a weboldal működtetése technikailag nem lehetséges az adatok kezelése nélkül), valamint jogszabályi kötelezettségek.
  • Kapcsolódó további jogszabályok: 2003. évi C. törvény (159/A. §) (hírközlési törvény)
 • Az adatkezelés időtartama: Az automatikusan naplózott adatok megőrzése a látogatástól számított legfeljebb 1 év (hírközlési törvény rendelkezései szerint).
 • Adatfeldolgozók:

  Google Inc.

  • Az adatfeldolgozó harmadik országban (EU területén kívül) található.
  • kezelt adatok köre: látogató IP címe, látogatás időpontja, felkeresett oldal címe
  • Az adatfeldolgozó adatvédelmi nyilatkozatai: https://policies.google.com/?hl=huhttps://policies.google.com/privacy/update?hl=hu
  • Az adatfeldolgozó a látogató IP címét anonimizált formában kezeli és tárolja (az IP cím utolsó bájtját törli és „0”-val helyettesíti), ezáltal azok a továbbiakban már nem köthetők természetes személyekhez, vagyis a személyes jellegük megszűnik.
 • Az automatikusan naplózott adatokat bizalmasan kezeljük, azokat (a jogszabályokban meghatározott hatósági megkeresések és a jelen szabályzatban említett adatfeldolgozók kivételével) harmadik félnek nem továbbítjuk, valamint csak a fenti célra használjuk. Az adatokat csak a jelen tájékoztatóban részletezett esetekben továbbítjuk harmadik országba (az EU-n kívül eső országba).
 • A Szolgáltató által használt cookiek:
  • A weboldal működéséhez szükséges cookie-k:
   • PHPSESSID: munkamenet cookie, a weboldal egyes funkcióinak (mint pl. szolgáltatás megrendelése, online kifizetése) működéséhez szükséges. Tiltásával ezek a funkciók nem használhatók
  • A látogató engedélye esetén elhelyezett cookie-k:
   • __utm*: látogatottsági statisztika készítéséhez szükséges. Ennek felhasználásával a weboldal működésének, használhatóságának elemzéséhez, fejlesztéséhez használjuk.
 • A Szolgáltató ezen kívül alkalmazza a következő külső szolgáltatásokat, amelyek beállíthatnak saját cookiekat a Szolgáltatótól függetlenül is, amely cookie-k alkalmasak lehetnek profilalkotásra, (a felhasználó több, különböző weboldalon történő látogatási adatainak gyűjtésére), valamint ezen adatok alapján a látogató érdeklődésének minél jobban megfelelő reklámok megjelenítésére a külső szolgáltató hirdetési rendszerében:
  • Google Adwords (remarketing)
  • Facebook gombok, Facebook doboz, Facebook pixel (remarketing)
   E szolgáltatások használatának célja a szolgáltatásaink iránt érdeklődő látogatók számára az érdeklődésüknek megfelelő hirdetések megjelenítése.
 • A Szolgáltató nem törekszik arra, hogy az automatikusan naplózott adatokat konkrét természetes személyekhez kapcsolja azok az esetek kivételével, amikor az összekapcsolás elkerülhetetlen (pl. bejelentkezési azonosító kerül naplózásra).
 • Az adatkezelés során a Szolgáltató nem végez automatikus döntéshozatalt, sem profilalkotást.
 • Az érintettek jogai:
  • Tájékoztatást kérhet az adatkezelés céljáról, időtartamáról, a kezelt személyes adatokról.
  • Tiltakozhat az adatkezelés ellen.
  • Panaszt nyújthat be a felügyeleti hatósághoz (elérhetőségek a tájékoztató végén).
  • A fenti jogok gyakorlásához (a felügyeleti hatósághoz benyújtott panasz kivételével) a Szolgáltató ügyfélszolgálatával vegye fel a kapcsolatot az ugyfelszolgalat@profitarhely.hu e-mail címen!

 

2. Próbatárhely (webtárhely próbafülke), WordPress tanfolyam, és egyéb feliratkozások kezelése

 • Az adatkezelés célja: Az ingyenes szolgáltatásokra feliratkozó érdeklődőkkel való kapcsolattartás, valamint marketing célú megkeresések.
 • Az érintett személyes adatok: a szolgáltatásokra feliratkozó személyek neve, e-mail címe, telefonszáma
 • Az adatkezelés jogalapja: előzetes hozzájárulás a feliratkozáskor.
 • Az adatkezelés időtartama: a díjmentes szolgáltatás megszűnését követő 60. napig
 • Az adatokat bizalmasan kezeljük, azokat (a jogszabályokban meghatározott hatósági megkeresések kivételével) harmadik félnek nem továbbítjuk, valamint csak a fenti célra használjuk. Az adatokat nem továbbítjuk harmadik országba (az EU-n kívül eső országba).
 • Az adatkezelés során nem történik automatikus döntéshozatal, sem profilalkotás.
 • Az érintettek jogai:
  • Tájékoztatást kérhet az adatkezelés céljáról, időtartamáról, a kezelt személyes adatokról.
  • Kérheti az adatainak kiegészítését, helyesbítését.
  • Leiratkozás: Bármikor kérheti az adatainak törlését, vagy az adatkezelés korlátozását (ez egyidejűleg az igénybe vett szolgáltatások lemondását is jelenti, mivel a törléssel, vagy korlátozással lehetetlenné válik a későbbi kapcsolattartás az igénybe vett szolgáltatásokra vonatkozóan is).
  • Kérheti az adatoknak a más szolgáltatóhoz való továbbításához szükséges adat exportálást, vagy a Szolgáltató által a másik szolgáltatónak való közvetlen továbbítását.
  • Panaszt nyújthat be a felügyeleti hatósághoz (elérhetőségek a tájékoztató végén).
 • A fenti jogok gyakorlásához (a felügyeleti hatósághoz benyújtott panasz kivételével) a Szolgáltató ügyfélszolgálatával vegye fel a kapcsolatot az ugyfelszolgalat@profitarhely.hu e-mail címen!

 

 

3. A Szolgáltató ügyfeleivel kapcsolatos adatkezelések

Domain regisztrációs szolgáltatások igénybevétele esetén:

 • Az adatkezelés célja: A szolgáltató ügyfeleivel (továbbiakban Előfizető) való kapcsolattartás, számlázás, könyvelés, valamint marketing célú megkeresések.
 • Az érintett személyes adatok: a természetes személy Előfizető neve, e-mail címe, számlázási címe, postai címe, telefonszáma, „.hu” domain regisztráci esetén a személyi igazolvány száma, valamint az Előfizető által megjelölt kapcsolattartók neve, e-mail címe, telefonszáma.
 • Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése, jogszabályi kötelezettségek, domain regisztrációs szabályzatok.
  • 2003. évi C. törvény (159/A. §) (hírközlési törvény),
  • 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról (A számla kötlelező adattartalmában megjelenő személyes adatokra vonatkozó pont: 169. § e) pontja.)
  • .hu domain regisztrációs szabályzat: https://www.domain.hu/domainregisztracios-szabalyzat/ Személyes adatokra vonatkozó pont: 1.2.2.1, valamint további részletes információk: https://www.domain.hu/adatkezeles/
 • Az adatkezelés időtartama: a szolgáltatás megszűnését követő 1 évig (továbbá a kiállított számla adatok megőrzése a számviteli jogszabályok szerint a kiállítás évének dec. 31-től számított 8 évig)
 • Adatfeldolgozók:
 • Platinum-Art Kft. (számlázási adatok, könyvelés)
 • Kboss Kft. (https://szamlazz.hu, számlázás)
 • PayPal (https://www.paypal.com/hu/webapps/mpp/home, szolgáltatási díjak online fizetése esetén a díjfizetéshez szükséges adatok)
 • OTP Mobil Kft. (https://simple.hu, számlák online bankkártyás fizetése esetén a fizetéshez szükséges adatok)
 • OTP Bank Nyrt (https://www.otpbank.hu) (szolgáltatási díjak átutalással való fizetése esetén az átutaláshoz szükséges adatok)
 • Domain regisztrátor szolgáltatók. Jelenleg a következők lehetnek, de a konkrét igény esetén a Szolgáltató további domain regisztrátort is igénybe vehet:

Egy adott domain esetében a fentiek közül csak ahhoz a konkrét regisztrátorhoz kerülnek az adatok, amelyiknél az adott domain regisztrációja történik.

A domainek regisztrációja során a domain használók adatai (név, cím, telefonszám) belekerülnek a WHOIS adatbázisokba, ahol bárki számára nyilvánosan elérhetők (kivéve, ha az adott domain végződésnél ezt le lehet tiltani és az előfizető kifejezetten kérte ennek a beállítását, vagy ennek hiányában képviseleti szolgáltatást, más néven trustee szolgáltatást kér). Az EU területéhez nem köthető domainek whois adatbázisai harmadik országban (EU területén kívül) találhatók. További információk a domain regisztráció ill. a nyilvános Whois adatbázisokban történő adatkezelésről a GDPR vonatkozásában: https://www.icann.org/resources/pages/gtld-registration-data-specs-en

 • Az adatokat bizalmasan kezeljük, azokat (a jogszabályokban meghatározott hatósági megkeresések és a fent felsorolt esetek kivételével) harmadik félnek nem továbbítjuk, valamint csak a fenti célokra használjuk. Az adatokat kizárólag EU-n kívüli domainek regisztrációja során és kizárólag a domain regisztráció céljából továbbítjuk harmadik országba.
 • Az adatkezelés során nem történik automatikus döntéshozatal, sem profilalkotás.
 • Az érintettek jogai:
  • Tájékoztatást kérhet az adatkezelés céljáról, időtartamáról, a kezelt személyes adatokról.
  • Kérheti az adatainak kiegészítését, helyesbítését.
  • Kérheti az adatkezelés korlátozását. (Ez azt jelenti, hogy megtilthatja a jogszabályi kötelezettségekhez szükséges adattároláson kívül az adatai kezelését. Ez egyidejűleg az igénybe vett szolgáltatások lemondását is jelenti, mivel a korlátozással lehetetlenné válik a későbbi kapcsolattartás a már igénybe vett szolgáltatásokra vonatkozóan is).
  • Ha a szolgáltatási szerződésben szereplő személy egy szervezet nevében kötött szerződésben szerepel, mint kapcsolattartó, és már nem dolgozik annál a szervezetnél, ebben az esetben tiltakozhat az adatkezelés ellen.
  • Kérheti az adatoknak a más szolgáltatóhoz való továbbításához szükséges adat exportálást, vagy a Szolgáltató által a másik szolgáltatónak való közvetlen továbbítását.
  • Panaszt nyújthat be a felügyeleti hatósághoz (elérhetőségek a tájékoztató végén).
 • A fenti jogok gyakorlásához (a felügyeleti hatósághoz benyújtott panasz kivételével) a Szolgáltató ügyfélszolgálatával vegye fel a kapcsolatot az ugyfelszolgalat@profitarhely.hu e-mail címen!

 

Webtárhely, VPS, Privát felhő, és egyéb, nem domain szolgáltatások igénybevétele esetén:

 • Az adatkezelés célja: A szolgáltató ügyfeleivel (továbbiakban Előfizető) való kapcsolattartás, számlázás, könyvelés, valamint marketing célú megkeresések.
 • Az érintett személyes adatok: a természetes személy Előfizető neve, e-mail címe, számlázási címe, postai címe, telefonszáma.
 • Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése, jogszabályi kötelezettségek
  • 2003. évi C. törvény (159/A. §) (hírközlési törvény),
  • 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról (A számla kötlelező adattartalmában megjelenő személyes adatokra vonatkozó pont: 169. § e) pontja.)
 • Az adatkezelés időtartama: a szolgáltatás megszűnését követő 1 évig (továbbá a kiállított számla adatok megőrzése a számviteli jogszabályok szerint a kiállítás évének dec. 31-től számított 8 évig)
 • Adatfeldolgozók:
 • Platinum-Art Kft. (számlázási adatok, könyvelés)
 • Kboss Kft. (https://szamlazz.hu, számlázás)
 • PayPal (https://www.paypal.com/hu/webapps/mpp/home, szolgáltatási díjak online fizetése esetén a díjfizetéshez szükséges adatok)
 • OTP Mobil Kft. (https://simple.hu, számlák online bankkártyás fizetése esetén a fizetéshez szükséges adatok)
 • OTP Bank Nyrt (https://www.otpbank.hu) (szolgáltatási díjak átutalással való fizetése esetén az átutaláshoz szükséges adatok)
 • Az adatokat bizalmasan kezeljük, azokat (a jogszabályokban meghatározott hatósági megkeresések és a fent felsorolt esetek kivételével) harmadik félnek nem továbbítjuk, valamint csak a fenti célokra használjuk.
 • Az adatkezelés során nem történik automatikus döntéshozatal, sem profilalkotás.
 • Az érintettek jogai:
  • Tájékoztatást kérhet az adatkezelés céljáról, időtartamáról, a kezelt személyes adatokról.
  • Kérheti az adatainak kiegészítését, helyesbítését.
  • Kérheti az adatkezelés korlátozását. (Ez azt jelenti, hogy megtilthatja a jogszabályi kötelezettségekhez szükséges adattároláson kívül az adatai kezelését. Ez egyidejűleg az igénybe vett szolgáltatások lemondását is jelenti, mivel a korlátozással lehetetlenné válik a későbbi kapcsolattartás a már igénybe vett szolgáltatásokra vonatkozóan is).
  • Ha a szolgáltatási szerződésben szereplő személy egy szervezet nevében kötött szerződésben szerepel, mint kapcsolattartó, és már nem dolgozik annál a szervezetnél, ebben az esetben tiltakozhat az adatkezelés ellen.
  • Kérheti az adatoknak a más szolgáltatóhoz való továbbításához szükséges adat exportálást, vagy a Szolgáltató által a másik szolgáltatónak való közvetlen továbbítását.
  • Panaszt nyújthat be a felügyeleti hatósághoz (elérhetőségek a tájékoztató végén).
 • A fenti jogok gyakorlásához (a felügyeleti hatósághoz benyújtott panasz kivételével) a Szolgáltató ügyfélszolgálatával vegye fel a kapcsolatot az ugyfelszolgalat@profitarhely.hu e-mail címen!

A felügyeleti hatóság elérhetőségei:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu